Faq | najczęściej zadawane pytania

FAQ | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1Jak sformułować zapytanie ofertowe?
Abyśmy jak najszybciej mogli przystąpić do sporządzania oferty musimy mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje i wymagania, tj.: - co suszymy? (np. jabłko, gruszka, malina, marchew) - jak bardzo jest to rozdrobnione (np. kostka, słupek, pył) - gęstość (kg/m3)? - jaki "przerób" (kg surowca/h)? - źródło energii (energia elektryczna, gaz, olej, biomasa, para wodna, gorąca woda itd.)? - gdzie urządzenie ma pracować (w Polsce czy poza Polską)? - na kiedy potrzebne jest urządzenie? Nie zniechęcaj się, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Wspólnie ustalimy wszystkie szczegóły.
2Czy razem z suszarnią otrzymam instrukcje lub doradztwo jak suszyć?
Każdemu naszemu klientowi służymy naszą najlepsza wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu suszarnictwa. Nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu urządzeń energetycznych, długofalowa współpraca w klientami w całej Polsce oraz chęć do nauki i śledzenia nowinek przekładają się ilość zgromadzonej wiedzy, którą chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Ponadto ściśle współpracujemy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, od którego również uzyskujemy bezcenne wsparcie merytoryczne. Porad i wskazówek udzielamy bezpłatnie. Natomiast klientom zainteresowanym opracowaniem kompleksowej technologii wytwarzania zawsze ułatwiamy kontakt z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, który przygotowuje wówczas stosowną ofertę.
3Jak wygląda przebieg realizacji zamówień?
Pierwszym etapem realizacji jest określenie potrzeb klienta z uwzględnieniem założonego budżetu. W przypadku urządzeń na zamówienie przygotowujemy umowę określającą terminy i zakres realizacji. Następnie klient zatwierdza projekt wstępny. Budowa urządzenia odbywa się w terminie przewidzianym w umowie. Przed wyjazdem urządzenia do klienta, klient podpisuje protokół stwierdzający kompletność zamówienia i gotowość urządzenia do transportu w miejsce docelowe oraz montaż. Po zakończonym montażu oraz rozruchu (w tym przeszkoleniu z obsługi), klient otrzymuje dokumentację (DTR + deklaracja CE) podpisuje protokół odbioru końcowego. Dajemy 2-letnią gwarancję na prawidłową pracę urządzenia, pod warunkiem wykonania rocznego przeglądu technicznego.