Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 - Rozwój MŚP
Enceko – Serwis Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Bon na doradztwo sposobem na wdrożenie innowacyjnego produktu i technologii w firmie Enceko-Serwis Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Celem realizacji projektu jest zakup przez firmę Enceko-Serwis Sp. z o. o. prorozwojowych usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu, które docelowo doprowadzą do wdrożenia innowacyjnej przekąski o właściwościach prozdrowotnych oraz zastosowania w firmie innowacyjnej technologii jej wytwarzania.
Planowane efekty: Planowane do osiągnięcia rezultaty projektu obejmą uzyskanie szczegółowej wiedzy niezbędnej do komercjalizacji produktu, w tym analiz o rynku na który wprowadzony ma być produkt, potrzebach grupy docelowej, możliwościach reorganizacji przedsiębiorstwa oraz optymalizację procesów biznesowych w kontekście wprowadzenia nowego produktu, a także doradztwa w zakresie możliwości wdrożenia technologii cyfrowych w działalności firmy. Zakup usługi doradczej przyczyni się do rozwoju firmy i zwiększy zasięg jej działania dzięki wprowadzeniu do oferty nowego produktu.
Wartość projektu: 168 940,50, 00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 109 880,00 PLN

RPO MA 3.1.2 – W związku z pozyskaną dotacją, chcielibyśmy podziękować za współpracę Sekwencji Sp. z o.o. http://sekwencja.eu/