Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP
Enceko – Serwis Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Enceko-Serwis Sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych w celu opracowania innowacyjnego produktu spożywczego oraz technologii jego wytwarzania.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest uzyskanie w wyniku zakupu usługi badawczej receptury nowego produktu w postaci prozdrowotnej przekąski oraz technologii jej wytwarzania.
Planowane efekty: Wdrożenie nowych produktów w postaci prozdrowotnych przekąsek oraz technologii ich wytwarzania, objęcie nowych produktów wymogami trzech oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
Wartość projektu: 153 750, 00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 100 000,00 PLN.

POIR 2.3.2 – W pozyskaniu dotacji pomogła nam firma doradcza Sekwencja Sp. z o.o. http://sekwencja.eu/