Wykonujemy przeglądy techniczne polegające na kompleksowym zbadaniu stanu urządzenia. Przegląd techniczny urządzeń takich jak suszarnie należy wykonywać co roku, aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń.