Suszarnie komorowe

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez którki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komory przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komory przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w suficie komory na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorą suszarni. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez którki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komór przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komór przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w sufitach komór na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorami. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do suszenia produktów spożywczych, owoców (do suszenia jabłek, gruszek, pomarańczy, mango, owoców jagodowych), warzyw, konopi, grzybów, ziół, biomasy, a także do innych materiałów spoza branży

Proces suszenia polega na przejmowaniu wilgoci z suszonego materiału przez strumień powietrza o odpowiedniej temperaturze. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pomocą dyfuzorów umieszczonych w tylniej ścianie komory. Specjalne ustawienie tac wymusza laminarny, poziomy przepływ powietrza wewnątrz komory. Przepracowane powietrze po wchłonięciu wilgoci oodprowadzane jest za pomocą kanałów wentylacyjnych umieszczonym na zewnątrz. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do suszenia produktów spożywczych, owoców (do suszenia jabłek, gruszek, pomarańczy, mango, owoców jagodowych), warzyw, konopi, grzybów, biomasy, a także do innych materiałów spoza branży spożywczej

Proces suszenia polega na przejmowaniu wilgoci z suszonego materiału przez strumień powietrza o odpowiedniej temperaturze. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pomocą dyfuzorów umieszczonych w tylniej ścianie komory. Specjalne ustawienie tac wymusza laminarny, poziomy przepływ powietrza wewnątrz komory. Przepracowane powietrze po wchłonięciu wilgoci oodprowadzane jest za pomocą kanałów wentylacyjnych umieszczonym na zewnątrz.
Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do suszenia produktów spożywczych, owoców (do suszenia jabłek, gruszek, pomarańczy, mango, owoców jagodowych), warzyw, ziół, konopi, grzybów, biomasy

Proces suszenia zachodzi w temperaturze do 80°C i polega na przejmowaniu wilgoci z suszonego materiału przez strumień powietrza o odpowiedniej temperaturze. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pomocą dyfuzorów z nawiewnikami rozlokowanymi wzdłuż komory. Przepracowane powietrze po wchłonięciu wilgoci odprowadzane jest za pomocą kanałów wentylacyjnych umieszczonym na zewnątrz.
Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.