CONVECO Sp. z o.o.

ul. Napoleońska 82
05-408 Glinianka
POLSKA
NIP 527 02 02 845

NASZ ZESPÓŁ

tOMASZ GRZĘDA

SPRZEDAŻ
KOORDYNACJA PRODUKCJI

KRYSTYNA KONOPACKA

SPRZEDAŻ

tOMASZ GRZĘDA

SPRZEDAŻ
KOORDYNACJA PRODUKCJI

KRYSTYNA KONOPACKA

SPRZEDAŻ

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Abyśmy jak najszybciej mogli przystąpić do sporządzania oferty musimy mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje i wymagania, tj.: – co suszymy? (np. jabłko, gruszka, malina, marchew) – jak bardzo jest to rozdrobnione (np. kostka, słupek, pył) – gęstość (kg/m3)? – jaki „przerób” (kg surowca/h)? – źródło energii (energia elektryczna, gaz, olej, biomasa, para wodna, gorąca woda itd.)? – gdzie urządzenie ma pracować (w Polsce czy poza Polską)? – na kiedy potrzebne jest urządzenie? Nie zniechęcaj się, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Wspólnie ustalimy wszystkie szczegóły.

Każdemu naszemu klientowi służymy naszą najlepsza wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu suszarnictwa. Nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu urządzeń energetycznych, długofalowa współpraca w klientami w całej Polsce oraz chęć do nauki i śledzenia nowinek przekładają się ilość zgromadzonej wiedzy, którą chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Ponadto ściśle współpracujemy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, od którego również uzyskujemy bezcenne wsparcie merytoryczne. Porad i wskazówek udzielamy bezpłatnie. Natomiast klientom zainteresowanym opracowaniem kompleksowej technologii wytwarzania zawsze ułatwiamy kontakt z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, który przygotowuje wówczas stosowną ofertę.

Pierwszym etapem realizacji jest określenie potrzeb klienta z uwzględnieniem założonego budżetu. W przypadku urządzeń na zamówienie przygotowujemy umowę określającą terminy i zakres realizacji. Następnie klient zatwierdza projekt wstępny. Budowa urządzenia odbywa się w terminie przewidzianym w umowie. Przed wyjazdem urządzenia do klienta, klient podpisuje protokół stwierdzający kompletność zamówienia i gotowość urządzenia do transportu w miejsce docelowe oraz montaż. Po zakończonym montażu oraz rozruchu (w tym przeszkoleniu z obsługi), klient otrzymuje dokumentację (DTR + deklaracja CE) podpisuje protokół odbioru końcowego. Dajemy 2-letnią gwarancję na prawidłową pracę urządzenia, pod warunkiem wykonania rocznego przeglądu technicznego.