CONVECO Sp. z o.o.

ul. Napoleońska 82
05-408 Glinianka
POLSKA
NIP 527 02 02 845

NASZ ZESPÓŁ

tOMASZ GRZĘDA

SPRZEDAŻ
KOORDYNACJA PRODUKCJI

KRYSTYNA KONOPACKA

SPRZEDAŻ

PAWEŁ SILWON

GŁÓWNY PROJEKTANT

tOMASZ GRZĘDA

SPRZEDAŻ
KOORDYNACJA PRODUKCJI

KRYSTYNA KONOPACKA

SPRZEDAŻ

PAWEŁ SILWON

GŁÓWNY INŻYNIER

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Abyśmy jak najszybciej mogli przystąpić do sporządzania oferty musimy mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje i wymagania, tj.: – co suszymy? (np. jabłko, gruszka, malina, marchew) – jak bardzo jest to rozdrobnione (np. kostka, słupek, pył) – gęstość (kg/m3)? – jaki „przerób” (kg surowca/h)? – źródło energii (energia elektryczna, gaz, olej, biomasa, para wodna, gorąca woda itd.)? – gdzie urządzenie ma pracować (w Polsce czy poza Polską)? – na kiedy potrzebne jest urządzenie? Nie zniechęcaj się, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Wspólnie ustalimy wszystkie szczegóły.

Każdemu naszemu klientowi służymy naszą najlepsza wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu suszarnictwa. Nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu urządzeń energetycznych, długofalowa współpraca w klientami w całej Polsce oraz chęć do nauki i śledzenia nowinek przekładają się ilość zgromadzonej wiedzy, którą chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Ponadto ściśle współpracujemy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, od którego również uzyskujemy bezcenne wsparcie merytoryczne. Porad i wskazówek udzielamy bezpłatnie. Natomiast klientom zainteresowanym opracowaniem kompleksowej technologii wytwarzania zawsze ułatwiamy kontakt z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, który przygotowuje wówczas stosowną ofertę.

Pierwszym etapem realizacji jest określenie potrzeb klienta z uwzględnieniem założonego budżetu. W przypadku urządzeń na zamówienie przygotowujemy umowę określającą terminy i zakres realizacji. Następnie klient zatwierdza projekt wstępny. Budowa urządzenia odbywa się w terminie przewidzianym w umowie. Przed wyjazdem urządzenia do klienta, klient podpisuje protokół stwierdzający kompletność zamówienia i gotowość urządzenia do transportu w miejsce docelowe oraz montaż. Po zakończonym montażu oraz rozruchu (w tym przeszkoleniu z obsługi), klient otrzymuje dokumentację (DTR + deklaracja CE) podpisuje protokół odbioru końcowego. Dajemy 2-letnią gwarancję na prawidłową pracę urządzenia, pod warunkiem wykonania rocznego przeglądu technicznego.