Firma Enceko – Serwis Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością implementujący normę ISO 9001:2015.

SZJ umożliwia organizacji dokumentowanie oraz doskonalenie praktykowanych rozwiązań w celu usatysfakcjonowania potrzeb i oczekiwań klientów oraz pozostałych zainteresowanych stron, spełniających jednocześnie wymagania prawne.

Poprzez wdrożenie i stosowanie SZJ firma dąży do zwiększenia satysfakcji klienta oraz zgodności z wymogami dla swoich wyrobów oraz usług.

 

 

 

Polityka Jakości została zatwierdzona przez Zarząd i została zakomunikowana wszystkim pracownikom poprzez szkolenia oraz udostępnianie jej treści w powszechnie dostępnych miejscach (np. na tablicach informacyjnych).
Pracownicy Spółki znają, rozumieją i akceptują Politykę Jakości oraz obowiązujące uregulowania SZJ i są odpowiedzialni za ich przestrzeganie.
Polityka Jakości jest najważniejszym dokumentem SZJ. Jest to dokument o charakterze strategicznym i dotyczy ustanowienia, działania, rozwoju, weryfikacji i doskonalenia SZJ.