Suszenie warzyw i owoców
Pozwala zachować właściwości produktów i uchronić je przed psuciem. Dzięki odprowadzeniu wilgoci, a później zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania, takie artykuły spożywcze mogą czekać długie lata, zanim zostaną zjedzone, a jednocześnie nie stracą nic ze swojego smaku i wartości odżywczych. W naszej firmie korzystamy z wydajnych suszarni, które potrafią przerobić nawet największe ilości produktów.

Suszenie konwekcyjne jest metodą powietrzno-owiewową, w której czynnikiem doprowadzającym ciepło do suszonego materiału oraz odprowadzającym od niego wilgoć jest gorące suche powietrze lub inny gaz. Suszarnie konwekcyjne to suszarnie, w których proces suszenia realizowany jest za pomocą ogrzanego czynnika suszącego, opływającego suszone warstwy materiału. Czynnikiem suszącym jest zazwyczaj ogrzane powietrze lub rozcieńczone spaliny. Suszarnie konwekcyjne to suszarnie o różnych konstrukcjach np. bębnowe, komorowe czy tunelowe. Promiennikowa Konwekcyjna Suszarnia Rotacyjna, Suszarnia Komorowa Konwekcyjna, Suszarnia Tunelowa Konwekcyjna to suszarnie konwekcyjne, jakie proponujemy Państwu w swojej ofercie.


Suszenie kontaktowe polega na doprowadzeniu ciepła do suszonego surowca poprzez zetknięcie materiału z powierzchnią grzejną. Suszarnie kontaktowe są to suszarnie, w których czynnikiem suszącym jest wymiennik ciepła. Suszenie kontaktowe może być realizowane w połączeniu z suszeniem konwekcyjnym. Regał Suszarniczy Kontaktowy, Suszarnia Rotacyjna Kontaktowa i Suszarnia Komorowa Kontaktowa to typowe suszarnie kontaktowe.


Suszenie promiennikowe to suszenie w podczerwieni - energia cieplna przekazywana jest produktowi suszonemu przez rurowe promienniki podczerwieni.Promienie podczerwone ma zastosowanie do suszenia mieszających się granulatów Promiennikowa Konwekcyjna Suszarnia Rotacyjna i Suszarnia Tunelowa Promiennikowa to suszarnie, w których stosuje się suszenie promiennikowe.


Suszenie próżniowe to suszenie kontaktowe w podciśnieniu. W podciśnieniu temperatura wrzenia wody opada nawet do 33°C. Podciśnienie ogranicza działanie tlenu na suszony materiał. W/w warunki suszenia pozwalają na otrzymanie produktu o bardzo wysokiej jakości. Zachowane walory odżywcze i smakowe suszu wyprodukowanego w suszarni próżniowej umieszczają susz próżniowy na bardzo wysokiej pozycji to suszarnia do produkcji suszu wysokiej jakości.