suszarnia -do-balotow

SBL

SUSZARNIA DO BALOTÓW

 • NAGRZEWNICA

  gaz | olej | inna

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  pionowy dół - góra

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

suszarnia -do-balotow

SBL

SUSZARNIA DO BALOTÓW

 • NAGRZEWNICA

  gaz | olej | inna

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  pionowy dół - góra

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

baloty lub kostki siana

Instalacja posiada 8 stanowisk suszarniczych, na których jednocześnie można suszyć 8 balotów lub 4 kostki. Instalacja składa się z nagrzewnicy, która zasila w ogrzane powietrze 2 kanały rozprężne. W każdym kanale rozprężnym znajdują się 4 stanowiska suszarnicze. Proces suszenia polega na podawaniu z nagrzewnicy do kanału rozprężnego ogrzanego powietrza z prędkością powyżej 6 m/s. Za pomocą wózka widłowego z chwytakiem baloty/kostki są ustawiane i umocowane na stanowiskach suszarniczych. Ciśnienie powietrza w kanale rozprężnym wynosi 2500 Pa. Ciśnienie tłoczy powietrze w głąb balotu/kostki. Powietrze przepływa przez balot/kostkę susząc go i odprowadzając parę wodną. Instalacja pracuje w trybie ciągłym lub porcjowym. Każde stanowisko suszarnicze pracuje niezależnie.

Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

Na zamówienie dostosowujemy wydajność instalacji. Możliwe opcje to instalacja na minimum 2 stanowiska suszarnicze.

baloty lub kostki siana

Instalacja posiada 8 stanowisk suszarniczych, na których jednocześnie można suszyć 8 balotów lub 4 kostki. Instalacja składa się z nagrzewnicy, która zasila w ogrzane powietrze 2 kanały rozprężne. W każdym kanale rozprężnym znajdują się 4 stanowiska suszarnicze. Proces suszenia polega na podawaniu z nagrzewnicy do kanału rozprężnego ogrzanego powietrza z prędkością powyżej 6 m/s. Za pomocą wózka widłowego z chwytakiem baloty/kostki są ustawiane i umocowane na stanowiskach suszarniczych. Ciśnienie powietrza w kanale rozprężnym wynosi 2500 Pa. Ciśnienie tłoczy powietrze w głąb balotu/kostki. Powietrze przepływa przez balot/kostkę susząc go i odprowadzając parę wodną. Instalacja pracuje w trybie ciągłym lub porcjowym. Każde stanowisko suszarnicze pracuje niezależnie.

Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

Na zamówienie dostosowujemy wydajność instalacji. Możliwe opcje to instalacja na minimum 2 stanowiska suszarnicze.