s2kkw-dex

S2KKw - DEX

SUSZARNIA DWUKOMOROWA KONWEKCYJNA

z detektorem gazów i oparów łatwopalnych

 • NAGRZEWNICA

  elektryczna < 15 kW

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  naprzemienny góra - gół

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

s2kkw-dex

S2KKw - DEX

SUSZARNIA DWUKOMOROWA KONWEKCYJNA

z detektorem gazów i oparów łatwopalnych

 • NAGRZEWNICA

  elektryczna < 15 kW

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  naprzemienny góra - gół

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez którki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komór przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komór przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w sufitach komór na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorami. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

MATERIAŁ WYKONANIA

KOMORA

stal nierdzewna lub ocynkowana

TACE

stal nierdzewna lub ocynkowana wyłożona teflonowanym włóknem szklanym (element ruchomy) lub pokryta powłoką silikonu lub teflonu

IZOLACJA

wełna mineralna

 
STEROWANIE

NASTAWA PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

prędkość przepływu powietrza procesowego

regulacja cyrkulacją powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

POMIAR PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

FUNKCJONALNOŚCI

intuicyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4″

etap suszenia podzielony jest na 6 kroków z możliwością nastawy parametrów pracy dla każdego kroku sekwencyjnie

sterowanie pracą suszarni oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki Siemens, Weintek

sterowanie automatyczne na podstawie algorytmów uzgodnionych z Zamawiającym

sterownik mikroprocesorowy umożliwia wprowadzanie parametrów pracy w szerokim zakresie

zdalny monitoring i sterowanie za pomocą sieci LAN, WIFI, GSM

 

WYDAJNOŚĆ SUSZENIA

[kg wody/h]

< 10

CZAS SUSZENIA

[h]4-30*

ZAINSTALOWANA MOC CIEPLNA

[kW]< 15

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA

[m3/h]750

TEMPERATURA POWIETRZA

[°C]≤ 80

LICZBA TAC

[szt.]2 x 16

POWIERZCHNIA SUSZENIA

[m2]2 x 6
WYMIARY

[mm]

2100/600/2155

________
* czas trwania procesu suszenia surowca do pożądanej wilgotności jest uzależniony od technologii produkcji suszu. Szczególną rolę odgrywa:
 – rodzaj, wilgotność, poziom rozdrobnienia surowca i sposób jego ułożenia w suszarni
 – dobór właściwych parametrów pracy maszyny i jej prawidłowa eksploatacja
 – wilgotność powietrza czerpanego

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez którki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komór przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komór przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w sufitach komór na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorami. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

MATERIAŁ WYKONANIA

KOMORA

stal nierdzewna lub ocynkowana

TACE

stal nierdzewna lub ocynkowana wyłożona teflonowanym włóknem szklanym (element ruchomy) lub pokryta powłoką silikonu lub teflonu

IZOLACJA

wełna mineralna

 
STEROWANIE

NASTAWA PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

prędkość przepływu powietrza procesowego

regulacja cyrkulacją powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

POMIAR PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

FUNKCJONALNOŚCI

intuicyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4″

etap suszenia podzielony jest na 6 kroków z możliwością nastawy parametrów pracy dla każdego kroku sekwencyjnie

sterowanie pracą suszarni oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki Siemens, Weintek

sterowanie automatyczne na podstawie algorytmów uzgodnionych z Zamawiającym

sterownik mikroprocesorowy umożliwia wprowadzanie parametrów pracy w szerokim zakresie

zdalny monitoring i sterowanie za pomocą sieci LAN, WIFI, GSM

 

WYDAJNOŚĆ SUSZENIA

[kg wody/h]

< 10

CZAS SUSZENIA

[h]4-30*

ZAINSTALOWANA MOC CIEPLNA

[kW]< 15

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA

[m3/h]750

TEMPERATURA POWIETRZA

[°C]≤ 80

LICZBA TAC

[szt.]2 x 16

POWIERZCHNIA SUSZENIA

[m2]2 x 6
WYMIARY

[mm]

2100/600/2155

________
* czas trwania procesu suszenia surowca do pożądanej wilgotności jest uzależniony od technologii produkcji suszu. Szczególną rolę odgrywa:
 – rodzaj, wilgotność, poziom rozdrobnienia surowca i sposób jego ułożenia w suszarni
 – dobór właściwych parametrów pracy maszyny i jej prawidłowa eksploatacja
 – wilgotność powietrza czerpanego
ZAŁADUNEK

wartość orientacyjna

2 x 80 kg

dowolny materiał