skkw-dex

SKKw - DEX

SUSZARNIA KOMOROWA KONWEKCYJNA

z detektorem gazów i oparów łatwopalnych

 • NAGRZEWNICA

  elektryczna

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  cyrkulacja

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

skkw-dex

SKKw - DEX

SUSZARNIA KOMOROWA KONWEKCYJNA

z detektorem gazów i oparów łatwopalnych

 • NAGRZEWNICA

  elektryczna

 • STEROWANIE

  automatyczne

 • RUCH POWIETRZA

  cyrkulacja

 • METODA SUSZENIA

  konwekcyjna (nadmuch)

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez krótki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komory przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komory przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w suficie komory na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorą suszarni. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

MATERIAŁ WYKONANIA

KOMORA

stal nierdzewna lub ocynkowana

IZOLACJA

wełna mineralna

 

STEROWANIE

NASTAWA PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

prędkość przepływu powietrza procesowego

regulacja cyrkulacją powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

POMIAR PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

FUNKCJONALNOŚCI

 

intuicyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4″

etap suszenia podzielony jest na 6 kroków z możliwością nastawy parametrów pracy dla każdego kroku sekwencyjnie

sterowanie pracą suszarni oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki Siemens, Weintek

sterowanie automatyczne na podstawie algorytmów uzgodnionych z Zamawiającym

sterownik mikroprocesorowy umożliwia wprowadzanie parametrów pracy w szerokim zakresie

zdalny monitoring i sterowanie za pomocą sieci LAN, WIFI, GSM

 

WYDAJNOŚĆ SUSZENIA

[kg wody/h]

6

CZAS SUSZENIA

[h]

4-30

ZAINSTALOWANA MOC CIEPLNA

[kW]

9

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA

[m3/h]

750

TEMPERATURA POWIETRZA

[°C]

≤ 80

WYMIARY KOMORY

[mm]

500/500/40

WYMIARY

[mm]

990/1750/2000

________
* czas trwania procesu suszenia surowca do pożądanej wilgotności jest uzależniony od technologii produkcji suszu. Szczególną rolę odgrywa:
 – rodzaj, wilgotność, poziom rozdrobnienia surowca i sposób jego ułożenia w suszarni
 – dobór właściwych parametrów pracy maszyny i jej prawidłowa eksploatacja
 – wilgotność powietrza czerpanego

do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej związanej z obecnością gazów jest mało prawdopodobne lub jeżeli rzeczywiście występuje i ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez krótki okres; do surowców suszonych w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komory przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone od komory przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w suficie komory na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorą suszarni. Ochrona przeciwwybuchowa z wykorzystaniem głowicy gazometrycznej uniemożliwiającej przekroczenie stężenia gazów/oparów powyżej dolnej granicy wybuchowości. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego oraz stężenie gazów i oparów łatwopalnych.

MATERIAŁ WYKONANIA

KOMORA

stal nierdzewna lub ocynkowana

IZOLACJA

wełna mineralna

 

STEROWANIE

NASTAWA PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

prędkość przepływu powietrza procesowego

regulacja cyrkulacją powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

POMIAR PARAMETRÓW PRACY

 

temperatura powietrza procesowego

wilgotność powietrza przepracowanego

czas suszenia

FUNKCJONALNOŚCI

 

intuicyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4″

etap suszenia podzielony jest na 6 kroków z możliwością nastawy parametrów pracy dla każdego kroku sekwencyjnie

sterowanie pracą suszarni oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki Siemens, Weintek

sterowanie automatyczne na podstawie algorytmów uzgodnionych z Zamawiającym

sterownik mikroprocesorowy umożliwia wprowadzanie parametrów pracy w szerokim zakresie

zdalny monitoring i sterowanie za pomocą sieci LAN, WIFI, GSM

 

WYDAJNOŚĆ SUSZENIA

[kg wody/h]

6

CZAS SUSZENIA

[h]

4-30

ZAINSTALOWANA MOC CIEPLNA

[kW]

9

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA

[m3/h]

750

TEMPERATURA POWIETRZA

[°C]

≤ 80

WYMIARY KOMORY

[mm]

500/500/40

WYMIARY

[mm]

990/1750/2000

________
* czas trwania procesu suszenia surowca do pożądanej wilgotności jest uzależniony od technologii produkcji suszu. Szczególną rolę odgrywa:
 – rodzaj, wilgotność, poziom rozdrobnienia surowca i sposób jego ułożenia w suszarni
 – dobór właściwych parametrów pracy maszyny i jej prawidłowa eksploatacja
 – wilgotność powietrza czerpanego
ZAŁADUNEK

wartość orientacyjna

25 kg

dowolny materiał