Przedsiębiorstwo Przyszłości 2017/2018

Zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2017/2018 jako firma o wysokim potencjale innowacyjności, inwestująca w wiedzę, praktykująca nowoczesny model zarządzania i traktująca priorytetowo potrzeby swoich klientów.

 

 

Przyznanie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” oznacza, że w opinii Komisji Certyfikacyjnej Enceko-Serwis spełnia wszystkie, bądź większość spośród następujących kryteriów i cech:

  1. potrafi myśleć oraz działać perspektywicznie
  2. jest podmiotem zarządzanym nowocześnie, ukierunkowanym na przyszłość
  3. jest zorientowany na rozwój i posiada potencjał, który ten rozwój umożliwia
  4. pozytywnie wyróżnia się w środowisku gospodarczym pod względem innowacyjności oraz jakości i zakresu działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i human resources
  5. wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy osiąga istotne sukcesy w sferze zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzą
  6. rozumie znaczenie innowacyjności we współczesnej gospodarce z powodzeniem realizuje strategie zarządzania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki wiedzy i społeczeństwa uczącego się
  7. wspiera rozwój wiedzy i edukacji w swoim otoczeniu.

Nie ulega wątpliwości, że Enceko-Serwis z siedzibą w Wołominie legitymuje się wskazanymi powyżej cechami. Przedsiębiorstwo jest zarządzane w sposób nowoczesny, efektywny, progresywny, na bazie skutecznego instrumentarium menedżerskiego. Firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu, posiada umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej, wykazuje zdolność przewidywania przyszłości, działa perspektywicznie. Wszystko to w pełni uzasadnia przyznanie jej certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” w IV edycji Programu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.