16 lipca 2019

Piszą o nas w WiOM

PISZĄ O NAS „To człowiek decyduje, co chce osiągnąć przez suszenie, do jakich celów ma być przeznaczony produkowany susz, jakiej ma być jakości i z czego […]