Gdzie powstaje ciepło odpadowe?

W Polsce jest wiele dziedzin przemysłu, które wykorzystują wodę do schładzania w toku procesu produkcyjnego.

Pierwszą grupą są zakłady przetwórcze produkujące np. nabiał, wszelkiego typu koncentraty, sosy, marynaty w słoikach (papryka w occie, pieczarki, kukurydza, fasole, groszek zielony w puszczach), wędliny.

Drugą grupą są zakłady, które wykorzystują wodę do schładzania urządzeń. Do tej grupy zaliczamy biogazownie, elektrownie, elektrociepłownie, cukrownie, mleczarnie, zakłady mięsne, przechowalnie i przetwórstwo owoców, warzyw i nabiału, browary,  zakłady farmaceutyczne, zakłady energetyczne, huty stali i szkła, cementownie itp.

Ciepło powstałe w takich zakładach nazywamy ciepłem odpadowym.

 

Czy i jak obecnie zagospodarowujemy ciepło odpadowe?

Woda, po odbiorze ciepła w procesie schładzania, ma zwykle temperaturę 80-100°C. Aby mogła być zawrócona do procesu produkcyjnego, musi zostać poddana schłodzeniu. Efektywne schładzanie dużych ilości wody wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich, często kosztownych instalacji, których eksploatacja również wymaga stałych nakładów związanych z konserwacją oraz zapewnieniem zasilania. Instalacje stosowane zwyczajowo do schładzania wody oddają odebrane ciepło do atmosfery. Powietrze schładza wodę przejmując od niej ciepło. Jego temperatura po schłodzeniu wody jest na tyle niska (35-45°C), że odzysk ciepła praktycznie nie jest możliwy.

 

W poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na odzysk ciepła odpadowego, którego niektóre zakłady produkują bardzo duże ilości, logicznym krokiem jest jego wykorzystanie w branżach cechujących się wysoką energochłonnością. Idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie przyzakładowej suszarni z odpowiednim wymiennikiem ciepła.

 

Nasza firma produkuje suszarnie pracujące z wykorzystaniem ciepła odpadowego z możliwością osiągnięcia temperatury suszenia ok. 75°C.

 

Suszarnie wykorzystujące ciepło odpadowe

W dniu 8 listopada 2019 r. zostaliśmy zaproszeni na uroczyste otwarcie Biogazowni Rolniczej i Suszarni Owoców w gminie Michalów Kolonia. Po uroczystym przecięciu wysłuchaliśmy interesujących referatów wygłoszonych na konferencji pt. Zintegrowane Źródła Energii Odnawialnej. Ciepło odpadowe z biogazowni będzie doprowadzane do naszych suszarni, które wyprodukują pyszne i zdrowe suszone owoce. Zamiast zatem instalacji do schładzania wody, która poza kosztem wybudowania generuje jeszcze koszta eksploatacyjne i dodatkowo nie zapewnia odzysku ciepła odpadowego, powstała instalacja, która zagospodarowuje ciepło odpadowe z zyskiem dla inwestora. Jesteśmy szczególnie dumni z tej realizacji, ponieważ możemy być częścią przedsięwzięcia proekologicznego będącego wynikiem dbałości o środowisko naturalne.