W pierwszej części tego artykułu (link do artykułu) opisałam proces przygotowywania danych wejściowych do procesu realizacji zamówienia na suszarnię w naszej firmie. W tej części prześledzimy krok po kroku proces realizacji od strony projektowej i konstrukcyjnej aż do etapu odbioru gotowego urządzenia przez inwestora.

 

Pokój spotkań w naszej firmie. To tu zamieniamy się w słuch i dobieramy dla klienta urządzenie oraz doradzamy w zakresie technologii.

PROJEKT WSTĘPNY

W dniu podpisania umowy i wpłacenia zadatku lub zaliczki rozpoczyna się realizacja pierwszego etapu realizacji projektu, polegającego na przygotowaniu Projektu Wstępnego. Przedstawia on szczegółową wizję i koncepcję urządzenia, w tym jego wymiary gabarytowe. Projekt jest przedstawiany inwestorowi przez naszych projektantów oraz na prośbę klienta wyjaśniane są wszelkie niejasności i nanoszone zmiany. Po zaakceptowaniu projektu poprzez podpisanie protokołu nasi projektanci przystępują do wykonania Projektu Wykonawczego oraz rozpoczyna się proces budowy i montażu urządzenia.

Wstępne prace projektowe zaczynają się właśnie tak…

 

ETAP WYKONAWCZY

Naszą firmę wyróżnia ścisła współpraca projektantów z grupą wykwalifikowanych montażystów, co pozwala na jednoczesne wykonywanie prac projektowych i montażowych.

Co trzy głowy, to nie dwie

Przy wykonywaniu projektów i rysunków wykonawczych uwzględniane są uwagi przekazywane przez pracowników wykonujących urządzenie, a tym samym na przyspieszenie procesu budowy urządzenia.

Michał – nasz Człowiek Orkiestra: brygadzista, spawacz, elektro-monter, pasjonat jaszczurów i innych sympatycznych żyjątek. Michał doskonale wie, że detale mają znaczenie. Wszyscy bądźmy, jak Michał!

Elementy składowe suszarni wykonujemy w naszej siedzibie znajdującej się niedaleko Warszawy, z materiałów i podzespołów dostarczanych wyłącznie przez zaufanych i sprawdzonych dostawców z Polski, Włoch oraz Niemiec. Stawiamy na jakość, dlatego stosujemy materiały tylko wysokiej jakości. Zwykle realizujemy urządzenia ze stali nierdzewnej. W wyjątkowych przypadkach budowa urządzenia może odbywać się u klienta, w docelowym miejscu posadowienia urządzenia.

 

 

Ostateczny montaż urządzenia ma miejsce w siedzibie klienta i realizowany jest przez naszych pracowników. Na jego końcowym etapie do pracy przystępuje nasz automatyk, który programuje całe urządzenie zgodnie z ustaleniami zawartymi w kontrakcie, a także poczynionymi w trakcie późniejszych rozmów i konsultacji z klientem.

 

ODBIÓR URZĄDZENIA

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia jest ono sprawdzane, czy spełnia wymagania dotyczące określonych w umowie parametrów technologicznych, dotyczących, m.in. osiąganej maksymalnej temperatury, przepływów powietrza.

Podczas odbioru suszarni przekazujemy klientowi kompletną DTR (Dokumentację techniczno – ruchową), certyfikat CE, a także ocenę ryzyka zawodowego.

 

OPIEKA NAD KLIENTEM I DALSZA WSPÓŁPRACA

Nasza współpraca nie kończy się jednak na tym etapie. Jesteśmy z inwestorem do końca, dlatego też na życzenie klienta konfigurujemy i optymalizujemy urządzenie dostosowując parametry pracy suszarni zgodnie z oczekiwaniami, wykonujemy dodatkowe testy oraz zapewniamy szkolenie jego pracowników z obsługi suszarni.

Jesteśmy pewni jakości świadczonych przez nas usług, dlatego też nasze produkty posiadają 5-letnią gwarancję, obejmującą coroczne przeglądy techniczne. W trakcie jej trwania jesteśmy w ciągłym kontakcie z klientem. Odpowiadamy na pytania i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące, np. obsługi urządzenia, technologii suszenia, możliwości ewentualnych zmian i modyfikacji. Na wszelkie reklamacje oraz w przypadku wystąpienia usterki, czy awarii, reagujemy w ciągu 24 h.

Cały proces realizacji inwestycji, począwszy od przesłania przez klienta zapytania ofertowego, aż do zakończenia okresu gwarancji jest ściśle kontrolowany i monitorowany. Wprowadzony w naszej firmie System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001, pozwala nam na detekcję potencjalnych problemów oraz stałe wprowadzanie kolejnych udoskonaleń, a tym samym ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Jesteśmy dzięki temu firmą liczącą się zarówno na rynku krajowym, jak też europejskim.