Firma CONVECO jest firmą rodzinną, posiadającą bogate doświadczenie w projektowaniu i budowaniu suszarni. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, zapewniając najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Typ urządzenia oraz optymalną metodę suszenia określamy indywidualnie dla danej realizacji i dobieramy na podstawie danych przedstawionych przez klienta. Zgromadzeniu najistotniejszych danych wejściowych może służyć formularz pomocniczy znajdujący się na stronie internetowej firmy w zakładce KONTAKT i znajdujący się także do pobrania w wersji edytowalnej 2020.04.30_formularz_pomocniczy_dla_klienta. Informacje te dotyczą, m.in. przeznaczenia urządzenia, rodzaju materiału podlegającego suszeniu, w tym jego granulacji, wilgotności początkowej i końcowej, wymaganej wydajności suszarni, trybu pracy i preferowanego źródła zasilania.

Rodzaj suszonego materiału wpływa na dobór mocy urządzeń pozwalających na osiągnięcie wymaganej wydajności. Wpływ mają tutaj przede wszystkim wilgotność początkowa i końcowa materiału, jego struktura oraz granulacja.

Zestaw suszarni Tunelowych Wózkowych STKw-250

Wilgotności początkowa i końcowa pozwalają na określenie ilości wody, która musi zostać odprowadzona z materiału, zaś struktura i granulacja – na czas trwania cyklu suszenia. Im większe są wymiary materiału, tym trudniej zachodzi proces dyfuzji pary wodnej do powierzchni produktu, a więc czas potrzebny do wysuszenia porcji materiału ulega wydłużeniu. Struktura materiału decyduje o warunkach dyfuzji pary wodnej, wymiany masy i energii między materiałem i otoczeniem oraz możliwość wystąpienia zjawisk, takich jak, np. efekt naskórkowy polegający na utwardzeniu powierzchni produktu w początkowej fazie suszenia ze względu na zastosowanie zbyt wysokiej temperatury, a tym samym utrudnione warunki odprowadzenia wilgoci znajdującej się we wnętrzu materiału i wydłużenie procesu suszenia. Należy ponadto zwrócić uwagę na to, czy produkt jest wrażliwy na wysoką temperaturę, pyli, zawiera dużo tłuszczu itp. – są to czynniki decydujące o właściwym doborze metody suszenia.

Ponadto na wydajność suszarni ma wpływ, m.in. źródło zasilania, a więc ilość dostępnej energii elektrycznej, gazu ziemnego, czy też alternatywnych źródeł energii, takich jak para wodna, bądź biomasa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów w określeniu wymienionych w formularzu pomocniczym parametrów, nasi eksperci służą wsparciem, dzieląc się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych realizacji.

Projektujemy i wykonujemy suszarnie wykorzystujące metodę suszenia konwekcyjnego, mikrofalami, a także promiennikowe i próżniowe.

Suszenie konwekcyjne jest metodą powietrzno – owiewową, w której czynnikiem doprowadzającym ciepło do suszonego materiału oraz odprowadzającym parę wodną jest ogrzane powietrze.

Plastry pomarańczy wysuszone metodą konwekcyjną w Suszarni Komorowej SKKw-9E

Przebieg suszenia składa się z następujących faz:

  1. Przejmowanie ciepła od czynnika suszącego przez suszone ciało
  2. Zamiana wilgoci znajdującej się w ciele stałym na parę dzięki ciepłu przejętemu od czynnika suszącego

III.  Przejmowanie wilgoci (w postaci pary) od ciała stałego przez czynnik suszący

  1. Ruch wilgoci wewnątrz wilgotnego ciała stałego od jego wnętrza ku powierzchni

Suszarnie wykorzystujące tą metodę wymagają budowy systemu kanałów wentylacyjnych. Na życzenie klienta istnieje możliwość instalacji systemu rekuperacji w suszarniach wykorzystujących metodę konwekcyjną. System rekuperacji umożliwia odzyskanie energii cieplnej aż do 20%, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zdecydowanie bardziej ekologiczną i zrównoważoną produkcję.

W urządzeniach wykorzystujących mikrofale ma miejsce zamiana energii elektromagnetycznej w zakresie mikrofal generowanej przez generator mikrofal w energię cieplną. Produkt nagrzewany jest bezpośrednio, a przepływające powietrze ma na celu jedynie odbiór wilgoci z powierzchni materiału. Pozwala to na obniżenie temperatury procesu suszenia i zmniejszenie prędkości przepływającego powietrza, a tym samym na suszenie materiałów pylących, bądź termolabilnych, tj. wrażliwych na działanie wysokiej temperatury.

Promienniki wzdłuż bębna – Suszarnia Bębnowa Promiennikowa

Inną z bezpośrednich metod suszenia wykorzystują suszarnie promiennikowe, w których promieniowanie podczerwone emitowane przez promienniki jest absorbowane przez materiał. Również w tym przypadku powietrze ma jedynie charakter wspomagający proces suszenia, polegający na odbiorze wilgoci z powierzchni suszonego produktu. Naszą firmę wyróżnia innowacyjność, dlatego też w swojej ofercie posiadamy nie tylko suszarnie promiennikowe wykorzystujące tradycyjne promienniki gazowe i elektryczne, ale również folie grzewcze. Metoda ta jest stosowana w przypadku produktów dobrze pochłaniających promieniowanie podczerwone, a także silnie pylących.

Inną metodą, jaką wykorzystujemy w naszych suszarniach w celu odprowadzenia wilgoci jest metoda próżniowa. Suszarnie takie mają zazwyczaj niewielkie gabaryty, co pozwala na wytworzenie podciśnienia o wymaganej wartości. Dzięki obniżeniu ciśnienia panującego we wnętrzu suszarni, obniża się temperatura, w jakiej zachodzi zamiana wody w parę wodną. Pozwala to na suszenie materiałów, które mogłyby ulec degradacji, bądź uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury lub utleniania, np. leków. Metoda ta jest ponadto zalecana w przypadku produktów łatwopalnych, zawierających dużą zawartość tłuszczu oraz w przypadku których występuje zagrożenie wybuchem. W wyniku suszenia próżniowe powstaje susz o wysokich parametrach jakościowych.

Oferujemy także suszarnie wykorzystujące kilka metod jednocześnie, np. konwekcyjno – promiennikowe, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wyższej wydajności urządzeń.

Opisane powyżej metody suszenia są przez nas wykorzystywane przy budowie suszarni kontenerowych, komorowych, tunelowych, taśmowych oraz bębnowych, a także zestawów ogrzewczych i innych instalacji energetycznych.

Rozkład ciepła w komorze

Zarówno w suszarniach kontenerowych, jak też komorowych/tunelowych wózkowych suszony materiał znajduje się na tacach umieszczonych na wózkach wprowadzanych do wnętrza suszarni. Oba typy suszarni różnią się budową, przeznaczeniem oraz jakością produkowanego suszu. W suszarniach kontenerowych materiał wprowadzany i wyprowadzany jest z jednej strony suszarni, a system dystrybucji powietrza oraz automatyka zostały maksymalnie uproszczone, tak aby utrzymać koszty urządzenia na minimalnym poziomie. Suszarnie kontenerowe są przeznaczone do suszenia rozmaitych materiałów (pasza dla zwierząt, elementy galwanizowane, biomasa), jednakże proces suszenia wymaga od użytkownika zaangażowania w zakresie przestawiania wózków, aby uniknąć nierównomiernego rozkładu wilgotności. Suszarnie komorowe wózkowe, gdzie wózek wprowadzany jest i wyprowadzany z jednej strony oraz tunelowe wózkowe, gdzie wózki wprowadza się z jednej i wyprowadza z drugiej strony są to suszarnia o bardzo wysokiej jakości wykonania, przeznaczone do produkcji suszu bardzo wysokiej jakości, wyposażone w zaawansowany system sterowania, zdalny monitoring poprzez LAN, WLAN, LTE.

Inną odmianą suszarni komorowych są suszarnie komorowe tacowe (bezwózkowe), w których produkt układany jest na tacach, a następnie wraz z nimi ręcznie układany na prowadnicach znajdujących się w komorze. Te suszarnie zaliczają się do najmniejszych produkowanych przez CONVECO urządzeń. Są przeznaczone do produkcji pół-przemysłowej.

Wysyp suszonych wiśni z taśmociągu Suszarni Taśmowej Konwekcyjnej TSKw-400/O

Przy dużych ilościach produktu i wymaganej pracy ciągłej, zalecane są suszarnie taśmowe suszące metodą konwekcyjną lub kombinowaną metodą konwekcyjno – promiennikową, w których materiał umieszczony na taśmach przemieszcza się po taśmociągu z zadaną prędkością. W suszarniach wykorzystujących promieniowanie podczerwone materiał przesuwa się pod promiennikami emitującymi promieniowanie podczerwone, a wilgoć odprowadzana jest przy wykorzystaniu powietrza.

Projektowane przez nas suszarnie bębnowe umożliwiają suszenie granulatów w trybie ciągłym. Rotacyjny ruch bębna oraz mieszadła zamontowane na ściankach wewnętrznych bębna zapewniają jednakowe warunki odbioru wilgoci z każdej ze stron produktu.

 

 

Każda z naszych suszarni wyposażona jest w system automatyki dobierany indywidualnie do danej realizacji przez naszego automatyka.

Panel sterowania odzwierciedlony na tablecie – możliwość zdalnego monitoringu i sterowania przez dowolne łącze

 

Nasze układy sterowania charakteryzują się:

– szerokim zakresem parametrów nastawy;

– szerokim zakresem monitorowanych parametrów;

– sterowaniem procesem w 6 krokach;

– możliwością zdalnego monitoringu;

– możliwością zdalnego sterowania.

 

Dla naszych klientów oferujemy ponadto możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia suszarni, takiego jak wózki suszarnicze, tace i sita suszarnicze oraz maty silikonowe i PTFE o parametrach, w tym wymiarach dobranych indywidualnie dla danego zastosowania.

Po określeniu wstępnych danych przez klienta przedstawiamy naszą ofertę na realizację inwestycji.  W przypadku dodatkowych pytań organizujemy spotkania w naszej siedzibie lub siedzibie klienta, w trakcie których wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące zarówno procesu technologicznego, jak też samego urządzenia oraz dokonywane są szczegółowe ustalenia. Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, optymalizując urządzenie pod kątem potrzeb klienta dotyczących wymaganych parametrów technologicznych, a także dostępnego budżetu inwestora.