ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do suszenia warzyw (np. czosnek, papryka, marchewka, burak, ziemniak), owoców (np. jabłko, gruszka, truskawka, malina, śliwka), granulatów, grzybów, ziół oraz konopi, a także do suszenia wszelkiego typu garanulatów przemysłowych

Proces suszenia zachodzi podczas przemieszczania się materiału na taśmach perforowanych i polega na termicznej obróbce wsadu za pomocą promieniowania podczerwonego spomaganego konwekcją. Promienie podczerwone są przekazywane z promiennika do suszonego materiału bez ogrzewania otaczającego go powietrza. Promieniowanie podczerwone powoduje szybkie nagrzanie się powierzchni suszonego materiału. Następnie ciepło jest przekazywane przez przewodzenie do wnętrza suszonego materiału. W suszeniu za pomocą promieniowania podczerwonego największe zastosowanie ma daleka podczerwień (ang. far infrared, λ= 25 – 100 μm) ze względu na największą absorpcję energii promieniowania przez większość materiałów. Suszony materiał nie tylko absorbuje energię, ale może ją także odbijać i rozpraszać.
Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

ISO 9001

GMP | HACCP

5 LAT GWARANCJI

do suszenia warzyw (np. czosnek, papryka, marchewka, burak, ziemniak), owoców (np. jabłko, gruszka, truskawka, malina, śliwka), granulatów, grzybów, ziół, konopi, a także do suszenia wszelkiego typu materiałów przemysłowych

Materiał do suszenia ułożony na taśmociągu przemieszcza się wzdłuż komory tunelu. Ciepło powietrza wykorzystanego wewnątrz tunelu jest używane ponownie do wstępnego ogrzania nowej porcji powietrza procesowego. System cyrkulacji podnosi sprawność energetyczną urządzenia. Powietrze ogrzane do odpowiedniej temperatury doprowadzane jest do tunelu za pomocą wentylatora. Rozlokowanie wzdłuż komory tunelu dyfuzory z nawiewnikami gwarantują równomierne rozprowadzenie ogrzanego powietrza w całej objętości komory.