Firma Enceko – Serwis Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością implementujący normę ISO 9001:2015. SZJ

Przedsiębiorstwo Przyszłości 2017/2018 Zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2017/2018 jako firma o wysokim potencjale innowacyjności, inwestująca w wiedzę, praktykująca nowoczesny

Piszą o nas w WiOM

PISZĄ O NAS „To człowiek decyduje, co chce osiągnąć przez suszenie, do jakich celów ma być przeznaczony produkowany susz, jakiej